Witaj na stronie poświęconej lokatom bankowym!

Na tej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat lokat bankowych. Przeczytasz tutaj o bankach, oprocentowaniu, bankach, terminach i innych aspektach związanych z lokatami bankowymi. Dodatkowo, uzyskasz informacje o lokatach strukturyzowanych i alternatywnych formach lokowania oszczędności.

Lokaty bankowe - porównanie

Tutaj znajdziesz porównanie lokat bankowych wg oprocentowania, terminu lokaty i rodzaju kapitalizacji.

Lokaty bankowe

Lokata bankowa to pewnego rodzaju depozyt bankowy. Klient powierza bankowi swoje oszczędności i za czas przechowywania otrzymuje określony w umowie procent naliczany od kwoty, którą zdeponował w banku. Wysokość procentu jest z góry ustalona i po upływie ustalonego w umowie terminu, następuje odebranie całej powierzonej kwoty razem z naliczonymi odsetkami. Klient podpisuje z bankiem umowę, w której zobowiązuje się, że nie wypłaci wpłaconej kwoty przed upływem terminu. W przeciwnym razie, kiedy umowa nie zostanie dotrzymana, to wtedy przeważnie traci odsetki.

Lokaty to najprostsza i najbardziej popularna w ostatnich czasach forma oszczędzania.

Oszczędzając na lokacie można liczyć na większy zysk, aniżeli w przypadku zwykłego konta bankowego. Lokata to także mniejsze ryzyko w porównaniu z inwestowaniem w akcje.

Banki w swojej ofercie posiadają różne rodzaje lokat i w zależności od kryteriów jakie bierze się pod uwagę, możemy dokonać różnego podziału. Najczęściej wyróżnia się dwa rodzaje lokat: terminową i avista. Ze względu na okres trwania lokaty wyróżniamy depozyty krótkookresowe, średniookresowe i długookresowe. Banki w swojej ofercie posiadają nie tylko lokaty złotowe, ale również lokaty walutowe, tzn. takie, które zakładane są w obcej walucie.

Przed założeniem lokaty warto jest dobrze zastanowić się i wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie. Dobrze jest też zapoznać się z ofertami pochodzącymi z różnych banków. Często zdarza się, że poszczególne oferty różnią się dość znacząco od siebie.

Na rynku występują lokaty o oprocentowaniu zmiennym lub stałym oraz tzw. lokaty progresywne, tzn. takie w których oprocentowanie rośnie razem z okresem trwania lokaty w taki sposób, aby na koniec osiągnąć maksymalne oprocentowanie jakie ma dana lokata.

Bardzo często w reklamie podawana jest właśnie najwyższa stopa procentowa, która obowiązuje w ostatnim miesiącu trwania takiej lokaty. Ma to na celu zainteresowanie produktem jak największej ilości osób.

Przy oprocentowaniu stałym dokładnie wiemy jaki procent narośnie nam przez cały czas trwania lokaty. W tym przypadku bank gwarantuje taki sam procent w całym okresie oszczędzania, nawet jeżeli oprocentowanie będzie zmieniane. Przy oprocentowaniu zmiennym należy liczyć się ze zmianą w trakcie obowiązywania umowy. Tutaj nigdy nie jest znany zysk jaki będzie można osiągnąć. Ten rodzaj oprocentowania jest korzystny w przypadku lokat długoterminowych.

Wybierając lokatę warto też zwrócić uwagę na fakt, czy odsetki są kapitalizowane, czy też nie. Jeżeli odsetki są dopisywane do kapitału, to wtedy kapitał się powiększa, a tym samym zysk również jest większy.

Jeżeli chodzi o oprocentowanie to generalnie trzeba uważać, ponieważ banki stosują różne sposoby naliczania odsetek, dlatego też należy dokładnie przeanalizować podawany procent, aby później nie spotkało nas niemiłe zaskoczenie. Z pozoru wysokie oprocentowane może okazać się najniższym.

Aby założyć lokatę nie trzeba koniecznie udawać się do placówki bankowej. Można to zrobić również za pośrednictwem Internetu. Dzisiaj już kilka banków posiada w swojej ofercie lokaty internetowe. Zakładając lokatę już na samym początku bank chce posiadać informację jakie mamy plany związane z nią po zakończeniu okresu jej trwania. Klient może wydać dyspozycję zakończenia lokaty bądź jej odnowienia. W pierwszym przypadku po zakończeniu lokaty kapitał razem z odsetkami zostaje automatycznie przelany na podany rachunek bankowy.

W przypadku wydania dyspozycji o odnowieniu to po zakończeniu zostaje ona automatycznie otwarta, ale na warunkach jakie w danej chwili obowiązują w banku.

Na koniec jeszcze króciutko o tzw. podatku Belki. Jest to podatek, który płaci się od każdej złotówki zysku. Wynosi on 19%. Jednak jest sposób na ominięcie tego podatku. Na rynku pojawiły się tzw. lokaty antybelkowe. Są to lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek.


Polecane strony

Jeśli chcesz inwestować swoje oszczędności, powinieneś odwiedzić następujące strony:

Wersja szwedzka: